Cal Tresó Copons

    Anoia
    Clot del Morinyol-Carretera C-1412z, 08289
    A escassa distància al nord-est del nucli urbà, a la banda sud-est del Morinyol, tocant la carretera
    464m

    Coordenades:

    41.64071
    1.51987
    376730
    4610944
    08071-85
    Patrimoni immoble
    Edifici
    Modern
    Contemporani
    Popular
    XVIII-XIX
    Dolent
    L'edifici està força enrunat, sense coberta i ple de vegetació.
    Inexistent
    Fàcil
    Sense ús
    Privada
    Ref. Cad.: 08070A00300066
    Adriana Geladó Prat

    Edifici força enrunat de planta rectangular, format per dos cossos aïllats i situat al marge esquerre de l'antiga carretera que va a Calaf. El volum situat a ponent ha perdut la coberta i bona part de l'alçat dels murs. Presenta dues estances diferenciades que estan comunicades mitjançant un accés interior. De fet s'observen les restes de tres obertures, la principal orientada a migdia. Des d'aquesta es pot accedir a les dues cambres interiors. La de l'esquerra conserva una volta de canó apuntada, bastida en pedra desbastada disposada en filades regulars i lligada amb abundant morter de calç. L'altre volum aïllat, situat a llevant, està en pitjors condicions de conservació. Ha pèrdut la coberta, bona part de l'alçat dels murs perimetrals i de les compartimentacions internes. Està dividit en tres estances diferenciades, tot i que cobertes de vegetació i força enrunades. La construcció està bastida en pedra sense treballar de diverses mides, lligada amb abundant morter de calç i disposada irregularment, amb l'excepció de la volta.