Cal Tresó Copons

Anoia
Clot del Morinyol-Carretera C-1412z, 08289
A escassa distància al nord-est del nucli urbà, a la banda sud-est del Morinyol, tocant la carretera
464m

Coordenades:

41.64071
1.51987
376730
4610944
08071-85
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Dolent
L'edifici està força enrunat, sense coberta i ple de vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08070A00300066
Adriana Geladó Prat

Edifici força enrunat de planta rectangular, format per dos cossos aïllats i situat al marge esquerre de l'antiga carretera que va a Calaf. El volum situat a ponent ha perdut la coberta i bona part de l'alçat dels murs. Presenta dues estances diferenciades que estan comunicades mitjançant un accés interior. De fet s'observen les restes de tres obertures, la principal orientada a migdia. Des d'aquesta es pot accedir a les dues cambres interiors. La de l'esquerra conserva una volta de canó apuntada, bastida en pedra desbastada disposada en filades regulars i lligada amb abundant morter de calç. L'altre volum aïllat, situat a llevant, està en pitjors condicions de conservació. Ha pèrdut la coberta, bona part de l'alçat dels murs perimetrals i de les compartimentacions internes. Està dividit en tres estances diferenciades, tot i que cobertes de vegetació i força enrunades. La construcció està bastida en pedra sense treballar de diverses mides, lligada amb abundant morter de calç i disposada irregularment, amb l'excepció de la volta.