Cal Tonet del Serral Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Santa Maria, 43
Camí del Serral, 150 m al sud del turó del Serral
383

Coordenades:

41.43459
1.65577
387693
4587874
08085-230
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A00400013
Miquel Gea i Bullich

Edifici de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab amb el carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia. L'edifici està distribuit en planta baixa i planta primera i la disposició de les obertures de la façana principal, si no tenim en compte les ampliacions laterals posteriors, és totalment simètrica. Totes les obertures són allindades excepte a porta principal, que compta amb arc escarser. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barana de ferro decorada de ferro, amb barres parcialment helicoïdals i aplics en forma de flor. Les reixes de les dues finestres de la planta baixa segueixen el mateix esquema decoratiu. Tant la barana com les reixes fan una corba a la part inferior que surt cap a l'exterior.
Atenent a les característiques constructives de l'habitatge pensem que la seva data de construcció s'ha de situar entre l'últim quart del segle XIX i el primer quart del segle XX.