Cal Ton Ramonet Santa Maria de Miralles

Anoia
Sud del terme, a tocar amb el terme de La Llacuna. Solans de Valldeserves.
Carretera C-37 entre els Km. 45 i 46 (mirant a Igualada a mà dreta)
555

Coordenades:

41.47486
1.48865
373808
4592576
08257-165
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 61
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 002400100CF79C0001IX / 08257A010000500000UY
F. Xavier Menéndez

Edifici principal de planta rectangular allargada, compost de planta baixa i planta primera, amb
coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, amb un cos complementari adossat a la façana de migdia. La façana principal està orientada a llevant i presenta a la planta baixa un portal central d'arc rebaixat, amb brancals i arc de maó, flanquejat per dues finestres a llinda i amb reixa. A la planta primera s'observen tres finestres a llinda Sota del carener hi ha una obertura cegada, amb ull de bou circular de maó.

Cal Ton Ramonet o Cal Tom Ramonet. Ubicat a tocar amb la Riera de Miralles

Apareix al Mapa Almera/Brossa de 1900 (sense nom) i en el Mapa IGE de 1914, amb el nom Can Ramonet.
Segons els actuals propietaris del Restaurant Can Ramonet (fitxa 19), el Pere Vives que a finals del segle XIX va construïr aquella casa podria haver portat el sobrenom de Ramonet de Cal Ton Ramonet

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016