Cal Tomàs
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Pla de Cal Tomàs.A l'oest del nucli urbà.
  Emplaçament
  Turó a l'esquerra de la pista forestal, a 100 m de la desviació a Cal Tomàs
  588

  Coordenades:

  41.55116
  1.47813
  373079
  4601062
  Número de fitxa
  08226 - 136
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Edats dels Metalls
  Ibèric
  Modern
  Estat de conservació
  Dolent
  Zona molt arrasada
  Protecció
  Legal
  AIA. Catàleg bens a protegir POUM 2012
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC 7683
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08226A008000830000AU
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  Jaciment descobert per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, l'1 de novembre del 1970. Durant la realització de la Carta Arqueològica l'any 1985, no s'aprecià cap tipus d'estructura i sí molts esclats, percutors, sílex en veta i alguns fragments de ceràmica, així com també un fragment de pedra de molí de granit. Es tracta d'un taller de sílex (de bona qualitat) on les pedres no estaven en el seu lloc originari. Durant la visita es
  va recollir material superficial: ascles, esquerdills, rebuig de talla,nuclis, percutors i vetes de sílex. Indústria sobre ascles fonamentalment. Aparegué ceràmica de diferents tipus: fragment d'un fons pla amb l'empremta d'una estora circular concèntrica molt ben marcada, a la superfície
  externa, atribuïble al Bronze Mig que pot perdurar fins les primeres fases del Bronze Final. Fragments de vora exvasada, porta al coll un cordó imprès digitalment aplicat a la paret. Fragment de la vora d'una peça exvasada amb el llavi imprès digitalment. Fragment de paret d'un gran vas amb cordó imprès.Fragment de vora plana d'un gran vas ovoide a torn; fragment d'un vas bicònic a torn de pasta oxidant i monocroma; dos fragments de colls de vasos a torn amb llavi de secció de coll de cigne (segles V-IV aC); un fragment de cassoleta a torn de llavi exvasat (segles V-IV aC). Ceràmica vernissada catalana. Així, doncs, en base a l'estudi d'uns materials superficials és possible afirmar que es tracta d'un jaciment on s'havia tallat sílex que hi surt en veta. També hi ha indicis clars d'hàbitat en una etapa del Bronze Mig-Final I i un
  moment ibèric ple.

  El material es troba dipositat al Museu Comarcal de l'Anoia / Núms. de referència: P-21, M-30 i M-56.
  Foto: Angels Pujol SPAL (2016: pag.78-79 ) i IPAC

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic del terme municipal de Sant Martí de Tous. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  PUJOL, A. (2016). Sant Martí de Tous. Revisió de l'inventari arqueològic i estudi del poblament des de la Prehistòria fins a l'Edat Mitjana. Diputació de Barcelona.