Cal Tomàs Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer de Dalt, núm. 46 (nucli urbà de Guardiola)
350

Coordenades:

41.67765
1.76572
397265
4614723
08098-171
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
Modern
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7349410CG9174N0001PB
Jordi Piñero Subirana

Antiga casa de pagès que forma part del nucli urbà de Guardiola i que ha conservat força bé la tipologia i el volum originaris. Està situada al carrer de Dalt, junt amb altres cases del mateix estil. Es tracta d'una construcció adossada només pel costat sud-oest a la casa veïna (cal Pujolar) i envoltada per un pati enjardinat i horts a la part posterior. És de planta més o menys quadrada, i consta de planta baixa més dos pisos, amb coberta a dues aigües. La façana principal, actualment a pedra vista, destaca per un altíssim porxo sostingut per dos pilars de pedra. Aquest porxo ja existia però en la recent rehabilitació els pilars es van refer de nou i foren lleugerament sobrealçats. Conserva un portal a planta baixa i un altre al primer pis (al qual s'hi accedeix mitjançant una escala exterior). Els dos emmarcats amb llindes i brancals de pedra, igual que alguna de les finestres que es troben en aquest sector, mentre que d'altres han estat renovades. La resta de façanes són també a pedra vista. En una d'elles s'hi pot veure una gran premsa, que no és originària de la casa.

Informació oral facilitada per Ramon Pujolar Sellerès.

El carrer de Dalt és part d'un antic camí anomenat "Camí Missader de la carena dels set forats". Es tracta d'un camí d'origen medieval que comunicava el que posteriorment seria el nucli de Guardiola amb l'església del castell. A finals del segle XVIII s'hi edificaren un seguit de cases de pagès de característiques similars. Totes es troben al costat dret del camí, que era propietat del Parrot de la Riera, ja que l'altre costat era propietat de cal Miralda i els seus propietaris no volien cedir cap terreny. Ja al segle XX, la casa pertanyia a un oncle de cal Miralda. Després la va comprar Ricard Oliva Masats, de Manresa, però la va tenir pocs anys. Entorn de 1970 la família Pujolar, que residia a la casa veïna de cal Pujolar, va comprar la casa i la va remodelar per deixar-la tal com és ara.