Cal Tarrida Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Santa Maria, 26
Seguint uns 875 m el camí de Puigdàlber que arrenca del Km 15 de la Ctra. BP-2126
280

Coordenades:

41.41229
1.67554
389307
4585373
08085-207
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002037400CF88F
Miquel Gea i Bullich

Casa d'estil popular entre mitgeres que consta de planta baixa i planta pis. La coberta és d'un aiguavès amb carener paral·lel a la façana principal i de terrat pla a la part posterior de l'edifici. La façana, que s'obre cap al migdia, presenta una composició simètrica on totes les obertures són allindades a excepció de la porta d'entrada, que compta amb un arc escarser. L'obertura central de la planta pis, sobre l'accés principal, és un balcó. Per sobre la planta pis s'observen tres respiralls corresponents a la cambra d'aire o cambra aïllant situada sota la teulada.
Pel que fa a la data de construcció de l'edifici, atenent a les seves característiques constructives, comunes a moltes altres construccions similars del municipi, pensem que es pot situar entre la 2a 1/2 del segle XIX i principis del segle XX.