Cal Sastre Aiguafreda

Vallès Oriental
Pl. Major, 13

Coordenades:

41.79103
2.2808
440243
4626825
08014-182
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7845101DG3274N0001XS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Cal Sastre és una casa del segle XVII que va consolidar-se al segle XIX amb el cos de garbí. Durant la segons meitat del segle XX la terrassa i el cos que hi havia al coronament van ampliar-se fins a obtenir el nivell de les golfes amb la coberta actual. El volum principal consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. La façana té dues obertures per pis d'arc pla arrebossat, excepte el finestral del pis que és de pedra carejada. Aquest té la llinda inscrita amb l'any "1621" i té sortida a un balcó de baranes forjades. El cos que s'adossa a garbí és de planta baixa i pis i té la coberta a un vessant que fa el desaiguat al lateral. A la façana de la plaça té un finestral d'arc pla arrebossat amb sortida a un balcó, així com la fornícula de la capelleta de l'Esperança al costat. La façana orientada al carrer del Pont s'obre amb un portal amb la llinda inscrita "1807" i amb tres finestrals al pis, dos d'ells amb sortida a un balcó corregut amb baranes forjades. El tractament dels murs és arrebossat i pintat, amb les obertures emmarcades amb diferent tonalitat.