Cal Sastre Font-rubí

Alt Penedès
Avinguda de Catalunya, número, 12
308

Coordenades:

41.41381
1.65078
387240
4585574
08085-24
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
Contemporani
XIX-XX
1890
Bo
Inexistent
Sí (IPA 12119)
Fàcil
Residencial
Privada
7356626CF8875N
Miquel Gea i Bullich

Es tracta, de fet, de dos edificis bessons de planta rectangular, planta baixa i pis, amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a ponent. Ambues façanes presenten disposicions força simètriques, més alterades en el cas del número 10. En ambdòs casos, la planta baixa està ocupada, a la dreta per la porta d'accés a l'habitatge de la planta superior i a l'esquerra per la porta d'un local comercial (ocupat per "Correos" en el cas del número 12). En el número 10 la porta del local comercial s'ha modificat i s'ha obert una finestra a sobre, entenem que gràcies a la compartimentació horitzontal d'aquest local primigeni. A la planta segona hi trobem dues obertures, allindades en ambdòs casos però rematats amb doble arc cec en el cas del número 12. Les de la finca número 10 estan conectades mitjançant un balcó corregut, mentre que en el número 12 només trobem un petit balcó en l'obertura de la 1a planta situada més a l'esquerra. Finalment, ambdues finques estan rematades per sengles capcers semicirculars separats entre ells i amb les finques veïnes per unes petites pilastres acabades en rajoles disposades en posició descendent.

Segons el cadastre la data de construcció és 1890.