Cal Rubió o Cal Peritxot Santa Maria de Miralles

Anoia
Al SO del terme, als peus de la Serra de Pinyol
A uns 700 m. del trencall del camí vers el NO que parteix de la carretera C-37 entre el km. 46 i 47
575

Coordenades:

41.48681
1.49327
374217
4593896
08257-38
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Restaurada
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 58.
Restringit
Residencial
Privada
Ref. Cad.:001000500CF79C/08257A01009502
F. Xavier Menéndez

Casa de planta rectangular orientada N-S amb coberta de teula de doble vessant, amb el carener paral·lel a la façana principal. Restaurada i rehabilitada. L'edifici consta de planta baixa, planta pis i golfes. La façana principal presenta una porta principal simple, rectangular, sense decorar, com les finestres (tres a la primera planta, quadrades, i tres a la segona, triangulars). La planta baixa presenta tres finestres més, i una altra porta, a la banda dreta. A banda i banda de la façana principal, s'hi observem dos cossos adossats, un de gran a mà esquerra, i un de petit, a mà dreta. A la banda dreta de la casa, i enmarcant per la banda nord un pati davant la façana principal, es situen dos edificis exempts, un de gran i un de petit, d'usos agropequaris.

En alguns mapes Cal Rúbio. Segons els actuals propietaris, el nom més antic seria Cal Peritxot però a l'escriptura consta Cal Rubió, ja que la finca es troba al Turó d'en Rubió.

Rubió segons el Nomenclàtor de 1860. També citada com a Rubió al Mapa Almera/Brossa de 1900. Darreres reformes el 1968.

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016.