Cal Ros
Ullastrell

  Vallès Occidental
  Carrer Ridameya, 14, 08231
  Emplaçament
  Barri del Sardà, a llevant del nucli urbà, entrant al poble a mà esquerra
  331 m

  Coordenades:

  41.52744
  1.96117
  413332
  4597832
  Número de fitxa
  08290-15
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Modernisme
  Segle
  XX
  Any
  1905
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3480007DF1938S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un petit pati a la part posterior. Presenta la coberta de teula de dues vessants i està distribuït en planta baixa i pis. La façana principal, orientada al carrer, presenta un gran portal d'accés d'arc rebaixat i està flanquejat per dues finestres rectangulars, amb l'ampit motllurat i l'emmarcament arrebossat i pintat. Al pis destaca el balcó central, amb la llosana motllurada sostinguda per mènsules treballades i la barana de ferro treballat. La llosana està decorada amb una sanefa de rajola vidrada acolorida que també recorre la divisòria entre els dos nivells de la construcció. El finestral de sortida al balcó és rectangular, amb l'emmarcament bastit amb rajola vidrada blanca i una motllura en espiral de color verd. A banda i banda hi ha dues finestres rectangulars, amb els emmarcaments de rajola vidrada marró clar i la mateixa motllura verda decorativa. Damunt del balcó hi ha un plafó de rajola vidrada amb les inicials "JR" flanquejant l'any 1905. La façana està rematada amb una sanefa multicolor de ceràmica vidrada, de l'empresa Pujol i Bausis que també es troba a Can Ginestà de Sant Just Desvern, i coronada amb una balustrada d'obra que amaga la coberta. El parament està arrebossat i pintat de color crema. Alhora, els laterals del parament estan decorats. Destaquen els del pis superior, bastits amb rajoles de ceràmica vidrada de color verd.

  AJUNTAMENT D'ULLASTRELL (1991). Normes Subsidiàries de planejament d'Ullastrell. Pre-catàleg dels elements d'interès arquitectònic, (aprovat el 22 juliol 1992).