Cal Rafel del Bou Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Grabuac i la Fanga, 29
Seguint uns 260 m el camí que s'obre a uns 2,2 km al SE del nucli de Guardiola, seguint la Carrerada
298

Coordenades:

41.40425
1.67251
389040
4584484
08085-145
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Miquel Gea i Bullich
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A04400018
Miquel Gea i Bullich

Casa d'estil popular de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre al SE. Compta amb planta baixa i planta pis. La disposició de les obertures, totes allindades, és simètrica. L'obertura central de la planta pis és un balcó d'obertura única amb barana de ferro amb decoració senzilla.
Atenent a la tipologia constructiva de l'edifici el situem cronològicament de finals del segle XIX o principis del segle XX.