Cal Poldo / Casa Poldo / Cal Todó Copons

Anoia
Plaça de Ramon Godó, 14-Carrer de Sant Magí, 1, 08289
A l'extrem nord-est de la plaça Ramon Godó, formant cantonada amb el carrer de Sant Magí
425m

Coordenades:

41.63717
1.51767
376540
4610554
08071-44
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
IPA 5637
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6508512CG7160N
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de planta irregular, format per tres grans cossos adossats, amb una petita zona de pati posterior. Els dos volums principals presenten les cobertes de teula àrab de dues vessants amb els careners paral·lels a la façana principal. Està distribuït en planta baixa i tres pisos, amb la façana principal orientada a la plaça Ramon Godó. Aquesta façana està disposada en gradació i conforma la cantonada nord-est de la plaça. De fet, aquesta gradació respón al desnivell existent del carrer, al que l'edifici es troba perfectament adaptat. Presenta un gran portal d'accés d'arc rebaixat, emmarcat amb carreus de pedra ben escairats. Al seu costat hi ha un antic portal d'arc escarser emmarcat amb carreus de pedra també, tot i que reconvertit en finestral. Al pis hi ha tres finestrals d'arc rebaixat bastits en pedra, que tenen sortida a un balcó corregut amb la llosana motllurada i la barana de ferro decorada. A la segona planta, en canvi, els finestrals són rectangulars i la sortida és a balcons simples. El tercer nivell es caracteritza per la presència de dos grans finestrals d'arc de mig punt, amb l'emmarcament arrebossat. De la façana orientada al carreró d'accés a la plaça destaca un plafó de rajoles vidrades acolorides i un rellotge de sol sense el gnòmon. La resta d'obertures són rectangulars i estan emmarcades en pedra. Al nivell superior es repeteixen les obertures d'arc de mig punt arrebossades. Quant a la façana orientada al carrer de Sant Magí, cal dir que les obertures també són rectangulars i es troben emmarcades en pedra també. La construcció està rematada per un ràfec de maons, sostingut amb llates i biguetes de fusta. El parament deixa l'aparell de l'obra vist, format amb pedres desbastades de diverses mides disposades regularment.

Tot indica que el nucli de població originari va sorgir al voltant de l'actual plaça de Ramon Godó, coneguda popularment com a Sòl de Graus. A finals del segle XVII, la fesomia actual de la plaça, amb dues de les bandes cobertes amb voltes i l'accés per la banda de llevant, ja estava definida. Sabem que algunes de les cases que en formaven part disposaven d'hort i corral (Muset 2006: 6). Amb l'arribada del creixement constructiu experimentat al municipi durant el segle XVIII, les cases de la plaça també foren rehabilitades. El nom de Poldo procedeix del nom d'un antic propietari que es deia Leopoldo i hi tenia una fàbrica de telers. De fet, a la casa s'hi va instal·lar el primer teler mecànic de Catalunya. L'edifici fou rehabilitat de nou aproximadament pels voltants de l'any 2000. Actualment, la finca està segregada en diversos habitatges.

Copons. Plànol urbà / Guia d'interès. Copons: Ajuntament de Copons, 2000. IPA (1991). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Copons. LLACUNA I ORTÍNEZ, Pau (1995). Rutes per l'Anoia: història i art. Igualada: Publicacions Anoia, p. 69. MUÑOZ, Natàlia (2004). "Renoms de Copons: el carrer de Sant Magí". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 18, p. 16. MUÑOZ, Natàlia (2006). "Renoms de Copons: plaça de Ramon Godó". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 21, p. 21. MUSET I PONS, Assumpta (2006). Carrers i cases de Copons. El creixement urbanístic del S. XVIII. Copons: Ajuntament de Copons, p. 6. http://www.altaanoia.info/cat/Punts-d-Interes/Cal-Poldo http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=4872 http://www.festacatalunya.cat/poblacions-veure_altres_llocs-0807130008-cat-altres_llocs_per_visitar