Cal Pere Jan o cal Junyent Castellolí

Anoia
Cal Pere Jan. C. Llibertat s/n, 08719, Castellolí.
401 m

Coordenades:

41.5966
1.69864
391545
4605807
08063-15
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014. Fitxa 13. Interès municipal.
Sí, IPA.: 6707.
Fàcil
Residencial
Privada
1560012CG9016S-001/SP
Virgínia Cepero González

Edifici de grans dimensions de planta rectangular, que consta de planta soterrani, planta baixa i una planta pis.
Està format per tres volums adossats: el central, de petites dimensions, però que sobresurt en alçada; i els laterals que, tot i tenir mesures similars, són de característiques estilístiques molt diferents.
El volum central divideix l'estructura de la casa en dos sectors. Presenta el portal d'entrada, dos òculs amb guardapols i un balcó.
El volum situat a l'esquerra presenta grans finestrals, amb arcs denticulats rematats per un arc rebaixat resolt amb maó ceràmic massís. A banda i banda de les mateixes, hi ha una mena de pilastres que arrenquen a la planta baixa i culminen a la coberta.
El volum situat a la dreta contrasta per la seva senzillesa; en destaca l'esglaonament de la seva façana lateral i pel cos adossat de planta semicircular d'una única planta.
Les cobertes són de teula ceràmica aràbiga a dues vessants, a excepció del cos més alt que acaba a mode de terrat.
Destaca l'asimetria de tot el conjunt arquitectònic.

Edifici construït a cavall del modernisme i el noucentisme.

DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de béns protegits, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1986). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellolí).