Cal Nolla o Casa de la Vila Collbató

Baix Llobregat
Bonavista, 2
Al carrer Bonavista cantonada Amadeu Vives
365

Coordenades:

41.56739
1.82942
402401
4602407
08069-86
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX-XX
Josep Campmany va fer la rehabilitació del 1977.
Regular
Té la teulada en molt estat, tot i que l'edifici va ser rehabilitat el 1977.
Legal
BCIL 2862-I (Com. Urb. 16/10/1991)
Sí; IPA: BLL-06.008; 2862-I
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Collbató, Bonavista, 2, Collbató (08293)
Assumpta Muset Pons

Cal Nolla és un edifici de planta rectangular, format per tres cossos i tres plantes. Està coronat amb una torratxa central, quadrada i amb la teulada a quatre aigües i recoberta amb peces de ceràmica vidriada, que dóna llum a l'escala. El portal principal és al mig de la façana i dóna pas a l'entrada, d'on surt l'escalinata que va al pis residencial, que s'entén pels cossos laterals i acull una sala i diverses estances, ocupades ara per les dependències municipals; i també a les golfes, on hi ha el Museu de les Coses del Poble. Altres portals donen accés a la Sala Cultural, la Policia Municipal i el CAP. Les habitacions del primer pis tenen balcons i finestres, i les de les golfes i la torratxa, finestres balconeres de mig punt. Les cobertes de la planta baixa són de volta de rajola i els trespols de la planta noble de cel ras, amb motllures de guix.
La coberta és de teules i inclinada a dues aigües, amb el carener paral·lel al mur del davant. El ràfec és de fusta i hi ha una canalera de recollida d'aigües.
Al darrere hi ha un pati que comunica amb la planta noble i alguns coberts, que han estat adaptats per a usos municipals; i al davant l'antic jardí familiar que ara és un parc infantil.

L'any 1884 pertanyia al farmacèutic barceloní Joaquim Font i de Boter (1857-1916), que també destacà com a membre del partit tradicionalista, crític musical, científic i arqueòleg, i per això la casa era coneguda com cal Sr. Font. El 1929 se la va vendre a la família Nolla-Alcover, que hi venia a estiuejar i li donà el nom actual de cal Nolla. El 1975 fou venuda al consistori i habilitada com a Casa de la Vila. Les noves dependències foren inaugurades el 1977.

ARXIU COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, Collbató, Ajuntament, L. 515; i L. 514; i Collbató, Càmera Agrària, 1108069 (3).