Cal Mosso Olèrdola

Alt Penedès
Veïnat de l'Altrabanda de Viladellops

Coordenades:

41.30324
1.7372
394284
4573189
08145 - 269
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
08144A010000170000QQ
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Cal Mosso és una casa del segle XIX. És un edifici aïllat i de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures; el portal és d'arc escarser ceràmic i el finestral de sobre també és ceràmic; la resta són d'arc pla arrebossat. En un costat s'hi adossa un cos annex de la mateixa alçada de la casa i que segueix el pendent de la seva coberta. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat.