Cal masover de Cabanes Guardiola de Berguedà

  Berguedà
  Al lloc de Gavarrós
  A l'oest de l'era de Cal Cabanes situat al nucli de Gavarrós. Pista de Riutort. 5 Km
  1340

  Coordenades:

  42.28045
  1.91445
  410493
  4681486
  08099-193
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XIX
  Bo
  Es manté en bon estat ja que se n'han refet les cobertes de la casa, malgrat que els interiors no s'hagin modificat.
  Inexistent
  Si. Núm.3398 IPAC (Inventari Patrimoni Arquitectònic de Catalunya)
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08098A00200017
  Pere Cascante i Torrella

  Es tracta d'una construcció adossada a l'oest de la casa de Cabanes i formant part del mateix conjunt. Es tracta d'una senzill edifici de planta rectangular i compost per una planta baixa i un primer pis coberta amb teulada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal orientada a migdia. En quant a la distribució de les seves obertures hi ha un predomini del massís respecte el buit excepte la façana sud que està formada per una porta amb els muntants i volta de maó vist i una eixida en arc de mig punt amb les baranes de ferro forjat. A nivell de golfes hi ha una petita finestra. La façana oest és pràcticament cega i la nord hi ha una porta i finestra adintellada a nivell de la planta baixa i dues finestres al primer pis. La fàbrica de les obertures de la planta baixa és amb maó cuit mentre que les de la planta primera són en fusta. L'aparell de l'edifici és molt unitari a base de carreus de pedra picada mal treballada i escairada, unides amb argamassa de calç i disposades en filades irregulars. Únicament són en pedra picada les cantonades. Accedim a l'interior per la porta oberta a tramuntana la qual dona pas a la cuina amb la llar de foc formada per una gran campana de maçoneria. Encara s'hi aprecien les restes dels armaris de paret i també del banc escó. Aquesta cambra comunica amb un vestíbul que dona a la porta principal mirant a l'era de la casa de Cabanes i en la que hi ha una escala que accedeix al primer pis on hi trobem les habitacions i els graners. Conserva encara els sostres de fusta i les divisions interiors en bon estat. En cal destacar la barana de forja de l'escala de factura similar als balcons de la casa de Cabanes i també a l'eixida que mira a l'era. S'utilitza com a refugi per a excursionistes.

  Aquesta construcció annexa al conjunt de Cabanes sembla que va ser construïda en època molt tardana ja que la data de 1852 que hi ha incisa en una de les pedres de les cantonades en dona testimoni.

  La casa de Cal Masover de Cabanes deuria correspondre a les darreres edificacions que s'erigiren al conjunt al segle XIX coincidint en el moment que s'emprengueren la majoria de les obres de reforma. Consta en els diferents cadastres de Gavarrós que van des del 1878 i 1880 on sabem que la casa era habitada ja que es fa referència. En canvi al cadastre de Gavarrós datat de 1729 no hi surt interpretant-se que no existia. La història de la casa va relacionada amb la veïna de Cabanes.

  CASAS SOLER, QUIM (2004). "La vall de Brocà en els segles XVIII i XIX. a Erol, Suplement 3 p-8 i 9 . CLARET, J i ROCA , A (1982). "conjunt de Gavarrós".Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de cultura. AMGB. Cadastre de Brocà 1729. AMGB. Full solt. Escriptures de transacció del Exco. Duque de Alba y Marqués de Aytona, señores de las Baronias de Pinós y Mataplana y don Josep Pujol y Pardinella. (inèdit)