Cal Maginer Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Veïnat de França
  Situada entre el Sot d'Arenys i el Sot Xic.
  834

  Coordenades:

  41.76755
  2.41178
  451108
  4624135
  08081-218
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000704800DG52C0001GR
  Virgínia Cepero González

  Masia situada a les proximitats del veïnat de França, entre el sot d'Arenys i el sot Xic, a un indret aterrassat amb murs de contenció en sec, fets de pedra llicorella.
  És un edifici format per diferents cossos de planta rectangular, disposats esglaonadament i orientats al sud, corresponents a les diferents fases constructives.
  Les cobertes tenen diferents graus de pendent, i les façanes són de pedra llicorella lligada amb morter sense arrebossar. Les portes són petites, amb llinda del mateix material, i les finestres, de disposició regular, són fetes amb llinda de pedra, i lleixa de llosa.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081008.

  OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.