Cal Maginer Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Veïnat de França
Situada entre el Sot d'Arenys i el Sot Xic.
834

Coordenades:

41.76755
2.41178
451108
4624135
08081-218
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000704800DG52C0001GR
Virgínia Cepero González

Masia situada a les proximitats del veïnat de França, entre el sot d'Arenys i el sot Xic, a un indret aterrassat amb murs de contenció en sec, fets de pedra llicorella.
És un edifici format per diferents cossos de planta rectangular, disposats esglaonadament i orientats al sud, corresponents a les diferents fases constructives.
Les cobertes tenen diferents graus de pendent, i les façanes són de pedra llicorella lligada amb morter sense arrebossar. Les portes són petites, amb llinda del mateix material, i les finestres, de disposició regular, són fetes amb llinda de pedra, i lleixa de llosa.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081008.

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.