Cal Joanet Costes Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Semisó i la Font (Semisó), 7
Uns 350 m del camí que s'obre a l'alçada del km 7,55 de la Ctra. BV-2127
301

Coordenades:

41.40493
1.6556
387627
4584582
08085-176
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02400006
Miquel Gea i Bullich

Casa d'estil popular de planta rectangular i coberta de dos aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia (SE). L'edifici s'articula en dos nivells: planta baixa i planta pis. Les obertures estan disposades simètricament, totes allindades, essent les de la primera planta sengles balcons. La teulada, en la façana principal, resta amagada per un capcer horitzontal amb una ondulació a la part central i dos pilars als extrems rematats amb esferes decorades amb garlandes. Sobre el portal d'accés a l'habitatge, allindat, hi trobem un regruix decorat amb dues petites semiesferes en relleu als extrems.
Pel que fa a la data de construcció de l'edifici, hi figura gravada en un maó a la façana SO de l'immoble, on hi podem llegir: "1768 - Jaume fraret". No obstant això, no dubtem que l'any 1768 es construís un habitatge en aquest indret, però l'edifici actual, atenent a les seves característiques constructives, no sembla anar més enllà de la 2a 1/2 del segle XIX a tot estirar.