Cal Joan del Manou Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Grabuac, 52
A la cruïlla del camí de Grabuac amb el camí de Cal Ventureta
271

Coordenades:

41.38898
1.68382
389959
4582775
08085-126
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A01700021
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). Compta amb planta baixa i planta pis. La distribució de les obertures de la façana principal és simètrica, essent totes allindades. A la part superior d'aquesta façana hi ha un coronament horitzontal entre pilars que sostenen, alhora, una barana de ferro.
Les característiques de l'habitatge posen de manifest que, o bé és obra del segon terç del segle XX, o bé l'edifici ha sofert modificacions molt importants.