Cal Jaume Mosca Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 9
Seguint uns 50 m el camí que, des de la carretera que duu a l'Alxinar, porta fins al Mas Mosca
383

Coordenades:

41.42475
1.63718
386122
4586806
08085-272
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000718300CF88F
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta quadrangular amb coberta de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre al costat de migdia (S/SE). L'edifici s'articula en planta baixa i planta pis. La façana principal presenta una disposició de les obertures, totes allindades, totalment simètrica. Únicament surt de la norma una petita finestra romboïdal que actua com a respirall d'una probable aïllant o cambra d'aire.
Les característiques constructives de l'immoble pensem que situen la seva construcció, molt probablement, dins el primer quart del segle XX.