Cal Jaume Barló Font-rubí

Alt Penedès
Barri els Pujols, 25
A 1,3 km. del quilòmetre 31.9 de la C-244 (tram on actualment és via de servei de la C-15)
286

Coordenades:

41.38532
1.69878
391204
4582350
08085-112
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08084A01600017
Miquel Gea i Bullich

Edifici tradicional de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, situada a migdia (S-SE). Compta amb planta baixa, planta pis i planta sotacoberta. La composició de la façana és simètrica i es pot dividir en tres franges verticals: la central amb l'accés allindat a la planta baixa i sengles balcons a la planta primera i la planta sotacoberta. Les dues franges verticals dels extrems compten amb finestres a cadascuna de les plantes. Els dos balcons tenen barana de ferro decorada amb alternança de barres llises i helicoïdals amb els extrems superiors arrodonits formant semicercles. La part inferior de les baranes s'obre cap afora. Hi ha un tercer balcó a un annex situat al costat de llevant que comparteix característiques i que, per tant, hem de situar del mateix moment. Envoltant el cos principal hi ha d'altres annexos necessaris per a l'activitat productiva del mas que no presenten cap interès arquitectònic.
Destaca el barri d'entrada al pati de la casa amb porta de ferro emmarcada per dues pilastres de maó rematades per pinyes ceràmiques sobre base piramidal revestida amb rajola. Els maons emmarquen sengles rectangles frontals en els pilars que són ocupats, en ambdòs casos, per un trencadís de rajola formant la figura d'un gerro amb flors. En el trencadís de l'esquerra s'hi observen les inicials J.V. Aquest trencadís és de factura recent, atès que les inicials que hi figuren són les de l'actual propietari i no s'adiuen amb el nom de la casa (Jaume Barló). La forma dels pilars que emmarquen el barri d'entrada pensem que denota una cronologia d'entre finals del segle XIX i 1a 1/2 del segle XX.