Cal Jan Cinto Santa Maria d'Oló

Moianès
Carrer Sant Antoni, 11. Nucli antic d'Oló (Dalt del Poble)
537

Coordenades:

41.87151
2.03493
419914
4635960
08258-343
Patrimoni immoble
Edifici
XVII-XX
Bo
En procés de rehabilitació
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0062602DG2306S0001PL
Jordi Piñero Subirana

Casa emplaçada al nucli antic d'Oló (Dalt del Poble) que ha conservat una tipologia representativa de les cases construïdes als segles XVII-XVIII, tot i que en aquest cas amb una reforma de principis del segle XX. És una edificació força gran, de planta més o menys quadrada i parcialment entre mitgeres. Consta de planta baixa més un pis i golfes. Inicialment era més estreta, i en un moment donat s'amplià per la part posterior. La façana de llevant ha conservat les característiques dels segles XVI-XVII, amb diferents finestres emmarcades amb llindes i brancals de pedra. El finestral superior és de 1929, segons es podia llegir en una inscripció encara no fa gaire. La façana principal, encarada al carrer Sant Antoni, també devia reformar-se en aquest moment. Aleshores s'hi va fer un nou portal, de punt rodó i emmarcat amb dovelles estretes, que conserva una bonica porta de fusta decorada i amb una reixa. Al costat té una finestra amb reixa també d'aquest moment. La part alta, en canvi, ha conservat les finestres de pedra picada pròpies de la construcció inicial, tot i que amb lleus canvis, ja que dues de les finestres s'han transformat en balcons. Per la part posterior la casa disposa d'una terrassa i un ampli pati.

Informació facilitada per Josep Canamasas Güell

Aquesta casa es situa en un extrem del nucli antic emmurallat, just en el punt on hi devia haver el portal principal d'accés a l'interior del recinte. Difícilment les cases de la sagrera medieval degueren arribar fins aquí; o sigui que aquest sector es devia edificar als segles XVII-XVIII. Per les seves dimensions, cal Jan Cinto s'ha de considerar una de les cases principals del nucli antic. Al segle XIX pertanyia a la família Vila i acollia una ferreria. Cal dir que a Dalt del Poble hi havia hagut una altra ferreria a la casa anomenada cal Ferrer, al carrer Sant Jordi. Durant la primera meitat del segle XX cal Jan Cinto va ser la casa del metge i dispensari. Tal com hem dit, l'any 1929 la part superior i la façana principal van ser objecte d'una reforma. Abans es podia llegir una inscripció amb aquesta data on ara hi ha el finestral lateral de maó. Més tard, la casa fou venuda i actualment és un habitatge particular.

FERRER, Llorenç i altres (1991). "Època moderna i contemporània", Oló, un poble, una història. Associació Castell d'Oló, Santa Maria d'Oló, p. 141-142.