Cal Jampau Ullastrell

Vallès Occidental
Carretera BV-1203, km. 3,7, 08231
Al bell mig del nucli urbà, amb accés pel costat de l'Era de cal Taiet
310 m

Coordenades:

41.52511
1.95567
412870
4597578
08290-12
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
En general, la construcció es troba en mal estat de conservació. L'edifici principal té una petita part enderrocada i la resta de volums auxiliars necessiten reformes, sobretot pel que fa a les cobertes.
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 2977602DF1927N
Adriana Geladó Prat

Masia urbana formada per diversos cossos adossats, i de planta més o menys rectangular, tot i el seu mal estat de conservació. L'edifici principal presenta la coberta de teula de dues vessants i està distribuït en planta baixa i pis. Presenta obertures rectangulars senzilles, amb els emmarcaments arrebossats. La banda de llevant de la construcció ha patit algun enderroc. A la cantonada nord-est se li adossa un cobert auxiliar amb la coberta d'un sol vessant, bastit amb totxo. La façana principal, orientada a migdia, té un cobert d'uralita adossat a l'alçada del pis en mal estat de conservació. Alhora, davant d'aquest cobert i tancant l'espai per la banda de migdia, destaquen dos volums més de planta rectangular. El que està situat a llevant presenta la coberta de teula d'un sol vessant, consta de planta baixa i pis i compta amb obertures rectangulars. El de ponent, organitzat en un sol nivell, té una coberta d'uralita i un petit annex bastit amb maons, que puja fins al nivell del cobert d'uralita adossat a la façana principal de la casa. L'accés al interior de la casa es fa per un portal lateral situat a la banda de ponent, que compta amb un petit voladís de teula àrab. La construcció principal té els paraments arrebossats, mentre que la resta de volums deixen l'obra vista, tant de paredat com de maons.

El camí d'accés a la masia està tancat amb una cadena de ferro.

AJUNTAMENT D'ULLASTRELL (2005). Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació, SART-FEC, Universitat de Vic.