Cal Jacas/Ca la Balbina Avinyonet del Penedès

Alt Penedès
Les Cabòries 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
Carretera de Barcelona, 62.-

Coordenades:

41.36163
1.77504
397543
4579626
08013-31
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
XX
1929-30
Regular
Legal
IPAC 2517 ACCN
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 37809CF9779N
J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

Edifici exempt, noucentista, que presenta una composició simètrica de la façana, que està coronada per una balustrada. Té un garatge lateral (INVENTARI, 1986: 26). Destaca la composició i ornamentació de la façana (INVENTARI, 1986: 26). Es desenvolupa en alçada, en planta baixa i pis, amb coberta a dues vessants amb petit replà pel davant a la part de l'habitatge, i plana a la part de les dependències annexes, com la cotxera. Mostra una ordenació interior típica de les cases entre mitgeres. Les obertures estan voltades per un marc en relleu i els coronaments decorats amb boles, garlandes i ceràmica blava. La façana principal presenta tres eixos de simetria, marcat pel central, a més del fris amb motius decoratius de la part de coronament, per un balcó amb reixa al primer pis i la porta d'accés, que es de llinda d'arc escarser.

INVENTARI DE PATRIMONI (1980-1985) Servei del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Núm. 2517 ACCN

Va ser habitatge d'en Josep Prats, que va baixar des del nucli de Les Gunyoles fins la carretera.