Cal Gili
Copons

  Anoia
  Carrer de Sant Magí, 11, 08289
  Emplaçament
  A la banda de tramuntana del nucli urbà, al costat de ponent del carrer de Sant Magí
  430m

  Coordenades:

  41.63753
  1.51746
  376524
  4610594
  Número de fitxa
  08071-284
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  El revestiment de la façana està força degradat.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 6508517CG7160N
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb jardí posterior. Presenta la coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes. La façana principal, orientada al carrer de Sant Magí, disposa d'un portal d'accés rectangular, amb els brancals bastits amb grans carreus de pedra escairats i la llinda plana. Al costat de migdia hi ha un altre portal rectangular, tot i que reformat. A la banda de tramuntana, en canvi, hi ha dues finestres bessones d'obertura rectangular, emmarcades amb carreus de pedra ben escairats i amb reixes de ferro colat. Les obertures de les dues plantes centrals es repeteixen tipològicament parlant: són rectangulars, estan emmarcades amb carreus de pedra escairats i es van empetitint en funció de la planta que ocupen. Es corresponen amb dues finestres laterals amb els ampits de pedra motllurats i un finestral central amb sortida a un balcó simple. Pel que fa al finestral central de la segona planta, cal dir que és d'arc rebaixat. A les golfes hi ha tres senzilles finestres rectangulars amb els emmarcaments arrebossats. La façana està rematada per un petit ràfec de teula àrab i maons plans decorats amb dents de serra pintades. El parament presenta un revestiment arrebossat i pintat en força mal estat de conservació.

  Fins a principis del segle XVIII, els conreus de regadiu ocupaven bona part del sector de ponent del carrer de Sant Magí, que antigament es coneixia com el carrer Major. Però a mitjans de segle, entre les dècades de 1740 i 1760, hi ha constància de la reconstrucció de diversos edificis del sector de llevant, sota del carrer del Mur actual. I posteriorment, l'activitat constructiva i especulativa es concentra al Cap de Vila, al sector de tramuntana . Els Gili eren una de les nissagues més destacables i actives de la diàspora coponenca del segle XVIII respecte al comerç espanyol. Juntament amb d'altres famílies coponenques de negociants i comerciants, com els Romeu o els Sans, compraven i venien terrenys de conreu en aquesta zona, invertint-hi els seus capitals (Muset 2006: 21). Probablement fou en Josep Gili, comerciant i cap de la família a mitjans del segle XVIII, qui va fer construir la casa. En els darrers temps, a la casa hi vivien tres germanes solteres de la família Gili, que al morir deixaren la casa a la senyora que les cuidava.

  MUÑOZ, Natàlia (2004). "Renoms de Copons: el carrer de Sant Magí". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 18, p. 16. MUSET I PONS, Assumpta (2006). Carrers i cases de Copons. El creixement urbanístic del S. XVIII. Copons: Ajuntament de Copons, p. 21-22. ORTÍNEZ VIVES, Jaume (2006). "Copons, un passat únic i un futur singular". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 21 p. 6.