Cal Fortesa Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Coscoll, núm. 36
  114

  Coordenades:

  41.54517
  1.89212
  407597
  4599872
  08147-5
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  XIX
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  7701032DF0070S0002LU
  Jordi Piñero Subirana

  Casa d'habitatges entre mitgeres per a tres veïns que fa cantonada amb el carrer de Baix. Consta de planta baixa més dues plantes pis amb golfes. A més, disposa d'una planta soterrani ventilada mitjançant unes obertures a la façana principal. La façana principal destaca per una composició perfectament regular d'orientació neoclàssica. A la planta baixa consta d'una gran portalada amb dues finestres laterals. Al primer pis un balcó corregut uneix les tres balconeres, rematades amb uns entaulaments sobre mènsules d'inspiració clàssica, mentre que al segon pis els balcons són individuals. La façana està decorada amb estucats i encoixinats. A la part del carrer de Baix l'edifici té la façana secundària, que està mancada de l'ornamentació de la principal.

  Es tracta d'una construcció de finals del segle XIX, moment en què moltes famílies benestants de Barcelona van fer-se cases d'estiueig a Olesa.

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-06