Cal Fonts i Ca L'Oriano Santa Maria de Miralles

Anoia
Extrem SO del terme. Prop del Km. 47 de la carretera C-37
Carretera C-37. Trencall a mà esquerra venint d'Igualada, a pocs metres abans del Km.47
530

Coordenades:

41.48477
1.50306
375030
4593655
08257-37
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
Abandonada. Esquerda profunda al parament de la part posterior.
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 57.
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 001100900CF79D
F. Xavier Menéndez

Gran masia de planta baixa, planta pis i golfes amb coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Planta totalment rectangular, exenta, sense edificis o coberts adosats. Presenta un mur de 2 m. perpendicular a la façana que separa l'espai frontal del mas en dos. Per tant, cal deduir que la masia es partí per la meitat conventint-se en dos habitatges. Els dos habitatges segregats tenen escales independents. La façana principal, orientada a SE, per tant, presenta dues portes, a esquerra i dreta, de traç rectangular, gens antigues. Es de suposar que l'entrada original es devia situar al mig de la façana, on s'entrega el mur perpendicular. L'arrebossat no permet apreciar cap rastre d'aquesta porta. El primer pis presenta quatre senzilles finestres simètriques, sense cantoneres de pedra. A les golfes hi ha 4 finestrons petits. El parament, de predruscall irregular, conserva l'arrebossat. Les cantoneres, en canvi, presenten carreus de bona factura

Les portes estan tapiades, posteriorment reventades. Sota al tapiat s'aprecien les portes de fusta, antigues. Absolutament exempta de cossos afegits.

Apareix en el Mapa Almera/Brossa de 1900 com a C. Forcs.

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016.