Cal Font El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Major, 1
132

Coordenades:

41.43899
2.01077
417358
4587963
08158 - 279
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XVI?
Bo
Ha patit una modificació molt important en la seva façana.
Legal
BPU. F20-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7581325DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge de planta quadrangular i teulada a una vessant, amb teula àrab. Fa mitgera per l'est amb la casa del costat, i per l'oest a unes escales que salven la diferència de cota i que uneixen el carrer Major amb la zona més antiga del municipi (església, casa rectoral i castell). La façana ha estat totalment modificada amb elements alients, com un aplacat que no te res a veure amb la tipologia de materials constructius originals. Està construïda seguint l'adaptació del terreny natural, al costat de les escales que pugen a la plaça que es forma al davant de l'església. La cornisa és de teula imbricada. Presenta planta baixa i pis. imbricada en el ràfec.

Els propietaris d'inicis del segle XX, tenien carnisseria i ramats de bens i cabres. També venien llet (Faura Arís, 1996: 71).

Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.