Cal Company Montmajor

Berguedà
Gargallà (al nucli)
Al nucli de Gargallà, a l'extrem sud.

Coordenades:

42.03415
1.71819
393899
4654363
08132-163
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVI
1575
Dolent
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 009A00059
Cortés Elía, Mª del Agua

Masia de planta rectangular, de planta, pis i golfes, coberta amb teulada de teula àrab a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal que s'obre a llevant. Aquesta façana està tancada per un baluard que queda elevat respecte al nivell del terreny, ja que la casa està construïda en un desnivell decreixent cap a llevant. La porta d'aquest baluard, oberta a tramuntana, és d'arc de mig punt amb grosses dovelles i amb una inscripció a la dovella central. En aquesta hi ha tallada una figura humana formada pel cap i el tors amb els braços doblegats cap al centre, una inscripció a cada banda del cap (una E doble a un costat, i una P doble a l'altre costat), i la data ANY 1575. És l'elements més antic de la casa i possiblement es tractes de la porta principal utilitzada en l'època de la data i que posteriorment va quedar desvinculada de la casa en realitzar les reformes posteriors, tal i com indica una data a una llinda d'una finestra a l'actual façana principal: 1907. La casa demostra diferents transformacions en diferents èpoques històriques. Davant del baluard i de la façana principal hi ha un femer amb una estructura de característiques modernistes. És construït en pedra amb maons a portes i finestres, destacant la porta amb un arc central molt obert per la part de baix i reforçat per la part superior amb dos mitjos arcs, un a cada costat, amb funció simplement decorativa.

Cal Company forma part del nucli a l'entorn de la parròquia de Sant Andreu de Gargallà, essent un dels nuclis més antics, com a poble, del terme de Montmajor. Aquest petit nucli es va originar com una sagrera protegida per l'església. Gargallà pagava delmes al monestir de Ripoll, tot i que després passà a formar part de la batllia de Cardona (al segle XIII). Era una quadra o explotació agrícola, i no hi havia castell ni un senyoriu associat, essent el primer senyor l'abat de Ripoll. Al fogatge de 1553 Bernat Joan Company era batlle del lloc de Gargallà i és el que recull la informació per fer el fogatge. Aquesta seria una de les primeres cases construides en aquesta petita sagrera, que va patir les transformacions que obligava el seu ús continuat.

SERRA VILARÓ, J. (1968). Història de Cardona. Vol. II. Sugrañes hermanos, Tarragona. CATALÀ, Pere (1976). Els castells catalans. Dalmau Ed. BACH, A. (2002). Montmajor i el seu comú. Ajuntament de Montmajor. IGLÉSIAS, J. (1979). El fogatge de 1553. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Volum I. Barcelona.