Cal Coca Santa Maria de Miralles

Anoia
Extrem NE. Del terme, molt aprop del terme d'Orpí
S'hi accedeix per un trencall des de la carretera BV-2131 que ve de Carme, prop del límit amb Orpí
512

Coordenades:

41.52117
1.54189
378340
4597641
08257-8
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
Estat d'abandó tot i que s'hi viu
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 3
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 08257A00300009
F. Xavier Menéndez

Habitage de petites dimensions de planta quadrada amb planta baixa, pis i golfes, amb coberta de teules a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Aquesta, orientada a migdia, presenta un portal i finestra a la planta baixa, dos balcons a la planta primera i dues finestres a les golfes. A la casa se li adossen tres edificis o coberts annexos, més moderns.

Es situa entre el torrent de cal Coca i el dels Cups. La finca està tancada i no es pot visualitzar la façana principal

Riba (1988, 211-212) cita Coca dins del grup de masies de a partir del segle XVII. Podria ser el Can Cocs que surt citat al Nomenclàtor de 1860. També apareix al Mapa de l'IGE de 1914.

RIBA GABARRÓ, Josep (1988): Història de l'Anoia, vol. I Capítol Santa Maria de Miralles. Parcir Edicions Selectes, 2a. edició. Manresa, p. 209-219.
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016