Cal Cisteller Font-rubí

Alt Penedès
Seguint uns 275 m el camí que arrenca del Km 8,230 de la carretera BP-2126
393

Coordenades:

41.43356
1.62849
385412
4587796
08085-325
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Regular
Habitatge en estat d'abandonament, especialment els annexos de la part posterior.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03700035
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular i planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal s'articulen, de forma simètrica, al voltant de tres eixos verticals. Totes són allindades, a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb un arc escarser.
Les característiques de l'immoble fan pensar en una cronologia constructiva situada dins de la segona meitat del segle XIX.