Cal Casetó Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Guardiola, 4
Uns 150 m al sud de Cal Torrents de Guardiola
303

Coordenades:

41.41158
1.65064
387224
4585326
08085-236
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX--XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02500044
Miquel Gea i Bullich

Edifici de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (SE). L'habitatge s'articula en planta baixa, planta pis i golfes. La distribució de les obertures de la façana principal és totalment simètrica, essent totes allindades excepte la que correspon a la porta principal, que compta amb un arc carpanell de maó. Les obertures de la planta primera i la de la planta golfes, geminada, estan resseguides amb un relleu en morter.
Les característiques de l'edifici fan pensar en una data de construcció d'entre l'últim quart del segle XIX i principis del segle XX.