Cal Casals Font-rubí

Alt Penedès
Camí que arrenca del km 6,9 de la Ctra. BV-2127
276

Coordenades:

41.40092
1.66463
388375
4584125
08085-169
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Regular
L'edifici presenta alguna esquerda important, especialment a la façana de ponent.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08084A02200008
Miquel Gea i Bullich

Casa d'estil popular de planta rectangular, coberta de teula àrab de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia. L'habitatge s'articula en planta baixa i planta pis. La composició de la façana és simètrica. A la planta baixa hi ha dos accessos, ambdós amb arc escarser de pedra, tot i que un d'ells es reforçà amb un llinda pla. A la planta pis hi trobem dos balcons amb obertura allindada, un d'ells ampitador. Ambdós tenen barana de ferro de barres simples. Centrat en aquest primer pis hi trobem un rellotge de sol que ha merescut un tractament diferenciat. Finalment, pel que fa a la façana principal, al nivell corresponent a les golfes hi trobem dues finestres rectangulars paral·leles i dues obertures cegues amb arc escarser de maó. Aquestes obertures les trobem al voltant de tot l'edifici i desconeixem si, en origen, restaven obertes per assegurar una bona ventilació de les golfes.

L'edifici actualment es troba deshabitat, si bé conserva encara la coberta. Si no es fa un manteniment de les esquerdes que comencen a aparèixer (especialment a la façana de ponent) l'edifici corre un greu perill d'esdevenir una ruïna en poc temps.
La tipologia constructiva de l'edifici, amb arcs escarsers de pedra ben treballada, fa pensar en una cronologia constructiva que s'ha de situar dins del segle XIX.