Cal Canudes (urbanització El Pinyot) Sant Salvador de Guardiola

Bages
Urbanització El Pinyot Vell
Carretera de can Maçana (BP-1101) al km. 12,2 camí a l'est (urbanització el Pinyot)
312

Coordenades:

41.68323
1.79179
399443
4615312
08098-270
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XXI
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 091)
Restringit
Residencial
Privada
08097A003000460000EY
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions força grans que ha mantingut el volum originari però es troba actualment força remodelada, de manera que ha perdut la fesomia tradicional. Està formada per un cos residencial de planta rectangular, amb coberta a dues aigües, que té adossat un cos lleugerament més alt, cosa que li dóna una planta en forma de L. Consta de planta baixa més un pis i golfes. Els murs han estat revestits amb aplacat de llosa i les obertures totalment remodelades. El portal d'entrada dóna a la façana de migdia i està format per brancals i llinda de pedra picada. Just al costat del portal, sota el cos adossat que sobressurt de la façana sud, hi ha una gran volta de canó. En aquest cos al nivell del segon pis hi trobem un balcó que mira a migdia. Pel costat de llevant hi ha un cobert adossat d'una planta on hi ha el garatge i, al damunt, una terrassa. Aïllat al sud-oest de la casa hi ha un cobert antic de pedra.

Inscirpció a la llinda del portal: 1791.
Informació oral facilitada per Rosa Fargas Codina.

Tot i que les obres recents han desdibuixat el seu aspecte tradicional, es tracta d'una casa de pagès antiga, probablement edificada entorn de 1791, tal com indica la inscripció en una llinda. La casa tenia un petit habitatge per a l'amo i un estatge per al masover. A mitjan segle XX la mestressa de la casa vivia a Barcelona i solia venir per Setmana Santa. Els penúltims masovers forne la família de Josep Vives, conegut com el "Pepito de cal Canudes". Entorn de 2010 la van adquirir uns nous propietaris que li van canviar el nom per "Villa Conchita" i van remodelar l'habitatge amb el revestiment de lloses.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 091).
FARGAS MORERA, Fèlix (2012). Salelles, 1000 anys de fets i esforç, treball i creixement de la seva parròquia, p. 111.