Cal Bros Collbató

Baix Llobregat
Carrer Amadeu Vives, 50
A 140 m de l'Ajuntament, a l'arc de cal Bros
380

Coordenades:

41.56844
1.8296
402417
4602524
08069-33
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Gòtic
Modern
Contemporani
XIII-XIX
Regular
Una part de l'edifici està habitat, mentre que la resta, que també és la més antiga, està tancada des de fa molts anys i té esquerdes molt preocupants en un dels murs exteriors.
Legal
BCIL 2863-I (Com. Urb. 16/10/1991)
Sí; IPA: BLL-06.013; 2864-I
Fàcil
Residencial
Privada
2428018DG0022N0001PR
Assumpta Muset Pons

Cal Bros és un edifici de planta baixa, pis i la teulada a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal. Exteriorment destaquen la paret, feta amb carreus ben tallats, un portal dovellat amb un arc de mig punt i mènsules a ambdós costats, un pedrís i una finestra de totxos més moderna. Al davant hi ha una placeta amb més mènsules a la paret, que devien aguantar un embigat, i carreus ben tallats a les cantonades.

L'any 1280 Guillem de Montserrat, senyor de Collbató, va establir una casa al costat dels camins d'Esparreguera i dels Clots, a Jaume Serrió. Era l'edifici amb portal dovellat de cal Bros, que el 1496 habitava Mateu Fontanal i el 1726 Joan Bros. A la part de tramuntana hi havia la ferreria del castell.

ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ, Arxiu Notarial, L Ig, 1033 (2), Mateu Fontanal; Llo. 381 (1), f. 43 v.; i Llo. 490, f. 7 v.