Cal Badia
Castellfollit de Riubregós

  Anoia
  Partida de Masdenpere
  Emplaçament
  Al peu del camí que va de les Granges de Ca l'Ombra a Cal Xera
  612

  Coordenades:

  41.7924
  1.44671
  370941
  4627893
  Número de fitxa
  08060 - 46
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XXI
  Estat de conservació
  Regular
  Els cossos afegits desvirtuen el conjunt, i les obres estan malmentent estructures antigues.
  Protecció
  Legal
  Precatàleg de patrimoni. Normes Subsidiàries (2000)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí IPA 5608
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08059A00200019
  Autoria de la fitxa
  Xavier Bermúdez López

  Masia formada per diversos edificis, alguns dels quals són d'època moderna (daten del segle XVIII) i, d'altres, afegitons.
  L'edifici que actualment és la part principal de l'habitatge (que presenta planta baixa i dos pisos, en aparença afegits recents) té el seu origen a l'any 1766, com consta inscrit a la llinda de la porta. De planta quadrangular (9,5x8 m) està alçat amb pedra. Tant les obertures de la planta baixa (que a priori és la part original) com les dels dos pisos semblen refaccions recents. Aquest edifici té annexats als seus extrems sud i nord sengles coberts.
  L'altre edifici de la masia data almenys de 1789 (data que consta inscrita al brocal d'un cup que conté) es troba uns metres a l'oest. Consta de dues parts diferenciades: una torre de planta quadrada (6x6 m) i un cos a migdia que, a priori, s'hi annexa (de 9x9 m). La torre conserva una alçada de planta baixa i dos pisos, amb parets d'uns 70 cm de gruix fetes amb un aparell regular de carreus de pedra ben treballada. Les úniques obertures que s'hi observen són espitlleres. El cos annexat a migdia de la torre disposa de vàries estances, construïdes amb un aparell més irregular de pedra lligada amb morter. La coberta se sostenia sobre arcs torans apuntats, i s'hi conserva el cup ja esmentat i unes escales d'accés a la torre. El conjunt tanca al sud amb una construcció en pedra atalussada, amb una funció clarament defensiva. A falta d'un estudi exhaustiu, sembla que l'origen d'aquest edifici seria una construcció medieval que aniria des de la torre fins el talús, que al segle XVIII va ser modificat per a fer-hi el mas.
  Just al costat d'aquest edifici hi ha un forn (per a cuinar) cobert amb cúpula de maons.

  Tant l'estança on hi ha el forn com la resta del conjunt estan molt desfigurades per unes obres recents que estan fent rebaixaments i escapçant murs.

  Segons FARELL (1994a:144) la masia estava habitada l'any 1981.

  FARELL, Joan (1994a). Castellfollit de Riubregós. Vol I. Resum històric. Folklore. Llegendes. Tradicions. Fundació Salvador Vives Casajuana.
  FARELL, Joan (1994b). Castellfollit de Riubregós. Vol II. Toponimia i vocabulari de la vila i el terme. Fundació Salvador Vives Casajuana.