Cabanya de les Cases d'Avall Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 950 metres per camí rural de la carretera C-17, punt quilomètric 66'100

  Coordenades:

  41.97028
  2.2358
  436681
  4646759
  08100-170
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  XIX
  Regular
  Els murs de tàpia es troben erosionats en alguns punts.
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01300025
  Jordi Compte

  La cabanya, o pallissa, de la Cases d'Avall es troba situada uns metres al nord-est de la masia, en un pla elevat respecte la masia i delimitat per diverses estructures.
  Es tracta d'una cabanya de mitjanes dimensions formada originalment per dos nivells tot i que no conserva l'embigat interior que els separava. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra a la façana principal, a tota la base de l'edifici i a les cantonades i de tàpia a la resta. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud conté una gran obertura d'arc rebaixat emmarcada amb pedra treballada, amb una pedra treballada que sobresurt a l'extrem superior dels brancals a mode de capitell.
  Les façanes restants no contenen cap obertura i en alguns punts els murs de tàpia es troben molt erosionats. En les façanes est i oest hi ha un pilar d'obra vista integrat en el mur de tàpia al centre de la façana que sustenta el cavall de fusta interior sobre el que s'assenta la teulada.
  Davant la cabanya hi ha l'antiga era, situada en un pla elevat respecte a la masia i delimitada per la pallissa i dues estructures, una de les quals a l'extrem sud-est bastida amb murs de maçoneria de pedra i part d'obra vista, amb cantonades d'obra, teulada de doble vessant i un portal d'arc rebaixat emmarcat amb obra vista orientat a l'oest a sobre del qual hi ha la inscripció "AÑ 1917" en un petit tros de mur arrebossat.
  Uns metres al sud-oest d'aquest conjunt hi ha la masia de les Cases d'Avall, de grans dimensions, teulada de doble vessant i completament reformada.

  Les Cases d'Avall es troba documentada al voltant de l'any 1415, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Andreu de Gurb i en el fogatge de 1497.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.