Ca n'Enric de Bocater o Bocatés
Òdena

  Anoia
  Camí de can Sabater
  Emplaçament
  Zona nord-occidental del terme

  Coordenades:

  41.62605
  1.62946
  385832
  4609165
  Número de fitxa
  08143 - 111
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, núm. 6724
  Núm. 6.724
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A006000020000HH
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  La casa pairal queda situada a la banda nord del clos, amb façana principal al pati interior.
  La casa mostra tres crugies juxtaposades, respon a la tipologia de masia i té una imatge
  unitària, però actualment allotja tres habitatges independents (habitatge principal, habitatge
  2 i habitatge 3). L'edifici consta de planta baixa, planta primera i planta sota coberta amb
  coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener centrat i paral·lel a la
  façana principal. L'edifici conserva un antic revestiment i trams d'un arrebossat de ciment
  corresponent a la recent intervenció de la coberta.
  L'habitatge principal correspon a l'antic habitatge de la casa pairal. Des del pati interior
  s'accedeix al vestíbul a través d'un portal d'arc de mig punt adovellat amb la data gravada
  de 1769. El vestíbul ocupa la crugia central del volum principal. A la banda de llevant del
  vestíbul s'accedeix a tres estances.
  La primera estança és la denominada habitació del nen, actualment destinada a diferents
  usos domèstics. Una segona porta dóna accés a un àmbit on hi ha una escaleta que baixa a un celler situat
  al soterrani de la casa. La tercera porta situada a la banda de tramuntana del vestíbul, dóna accés a una estança
  de planta irregular que funciona com magatzem de la casa. Al fons del vestíbul hi ha l'escala d'accés a la planta primera i un pas que comunica amb la
  cuina, situada a la banda de tramuntana d'aquesta crugia. La cuina conserva un antic foc
  de rotllo. Des de la cuina s'accedeix a una petita estança que conserva la boca de l'antic
  forn de la casa en el seu mur de tramuntana.
  A la banda de ponent del vestíbul, adossat a la façana principal, hi ha una escala que baixa
  a un soterrani, situat sota la crugia oest de la casa.
  Un element significatiu del mas és la galeria. És de planta allargassada i disposa de quatre arcades d'arc apuntat que donen
  al pati interior, ornamentades amb ceràmica vidriada policroma i protegides per una barana
  de ferro forjat de gran qualitat. Els altres tres paraments conserven les restes d'unes
  pintures murals que representen diferents paisatges.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Jorba: "El mas Bocater havia estat de Montserrat Estruch. A finals del segle XV
  entra a l'heretat Bernat Aguilera, fadrí del mas Aguilera de la Costa. El 1499, els hereus d'en Bernat no volent continuar explotant el mas i l'abandonen. (...) L'any 1510 és establert
  a Joan Roca, fadrí de la Pedrissa. L'any 1645, la pubilla, Elisabet, filla de Miquel Roca, es
  casarà amb Pere Enrich. A partir d'aquests moments, el mas incorpora el cognom Enrich.
  El 1726, un altre Pere Enrich, nét del primer, confessa posseir el mas.
  El mas estava constituït, el 1645, per planta baixa, primera planta i golfes. Construït mirant
  cap al migdia, tenia una entrada on els propietaris deixaven els estris del camp, i material
  de fusta, utilitzat per arreglar la casa. (...) Des de la mateixa entrada es distribuïen les
  diferents dependències. A una banda, el celler ple d'estris relacionats amb el treball d ela
  vinya i el seu cup, i l'establia. A l'altra banda, la cuina i el pastador, i una habitació sota
  l'escala que servia per accedir al pis superior. La planta superior era presidida per la sala.
  Des d'aquí es podi entrar a vuit cambres: la cambra de la xemeneia, la cambra fosca, la
  cambra del cap de la sala, que tenia na finestra que donava a la part de solixent, la cambra
  de l'aigüera, a cambra de la sal, la cambra de ponent, la cambra del forat del cap de la
  sala, i a una recambra. Les golfes eren destinades a tenir les gallines del mas. A fora de la
  casa hi trobem el corral".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona