Ca n'Archs i conjunt Pau Claris Rubí

Vallès Occidental
C/Pau Claris, 26 - 36, 08191- RUBÍ
Al nucli urbà

Coordenades:

41.49476
2.03106
419123
4594136
08184-201
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Eclecticisme
XX
ca. 1928
Bo
Un d'aquests habitatges ha estat substituït per una moderna construcció que trenca el "skyline" del conjunt.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 14611DF1994S
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

Es tracta d'un conjunt arquitectònic format per sis habitatges unifamiliars que presenta una línia constructiva singular en el cas de Rubí. Respon a un tipus d'habitatge amb un cert regust galicista materialitzat a la primera edificació, que presenta mansarda de pissarra a la coberta, de manera que els vessants d'aquesta presenten una línia trencada formada per la intersecció dels plans inferiors molt drets amb els superiors de poca inclinació, de manera que s'aconsegueix un pis més al seu interior que queda il·luminat per finestres decorades d'arc de punt rodó. La resta de les construccions que conformen aquest grup es troben mancades d'aquest tipus de coberta, presentant teulada plana amb balustrada decorada.

Els seus propietaris van traslladar-se a aquesta casa des de la seva antiga casa familiar que estava al davant i es deia "VILLA MODESTA" (Informació oral Dolors Esteve, abril 2001). Els seus propietaris ho eren també de la Pelleria (Informació oral Sr. Miquel Rufé, desembre 2000)

(Informació oral Dolors Esteve, abril 2001; Sr. Miquel Rufé, desembre 2000)