Ca n'Amigonet El Papiol

Baix Llobregat
Camí de ca n'Amigonet, s/n
Dalt d'un serrat, al final del camí que du a la casa
163

Coordenades:

41.43503
2.02559
418591
4587509
08158 - 36
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XVIII-XIX
Bo
Legal
BPU. C06. Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Difícil
Residencial
Privada
002401100DF18H
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Antic mas format per dues edificacions juxtaposades que es desenvolupen en planta baixa i pis.
L'edificació més antiga presenta dos cossos amb coberta a una i dues vessants, respectivament, i murs arrebosats.
L'edificació més moderna te coberta a quatre vesants i murs de paredat comú pintats de blanc.
Tot i que no s'ha tingut accès a linterior de l'element, se sap de l'existència d'una cambra hipogea al soterrani.

Arranjat l'any 2014, el camí de ca n'Amigonet, de 1.600 m de longitud, ha esdevingut en l'actualitat una important entrada al Parc Natural de Collserola, molt freqüentada pels veïns del Papiol com a espai de passejada i esport. Es troba a l'entorn proper a l'àmbit d'un espai protegit (el PEIN Serra de Collserola, pertanyent a la xarxa Natura 2000) i d'un espai d'interès (Espai d'interès geològic les Escletxes del Papiol).
No s'ha tingut acès a la edificació.

Es tracta d'un dels masos antics del Papiol, amb referències que es remunten a 1792, any en que fra Climent de Sant Martí Sas Corts, caputxí i arquitecte hidràulic,va fer estudis i plans per a la conducció de l'aigua al torrent de ca n'Amigonet, tributari de la riera de Vallvidrera.
Fins al 1916 pertangué al desaparegut terme municipal de Santa Creu d'Olorda, i limita amb el terme de Molins de Rei (Faura i Casanovas: 1999: 128).
Antigament es deia Ca n'Amigó del Mas (Faura i Casanovas: 1999: 190). El cognom Amigó ha estat associat a administradors de la parròquia i als batlles que hi va haver fins a l'any 1812, els quals portaven aquests cognoms.
El primer alcalde Amigó conegut va ser, el 1812, Carles Amigó (Faura i Casanovas: 1999: 211).
L'any 1925 es bastí el camí que, passant pel turó de les Escletxes, accedeix a cal Puig i ca n'Amigonet.

Faura i Casanovas, E. (1999) L'ahir i l'avui del Papiol. El Papiol: Ajuntament del Papiol. Edit. Efadós.