Ca l'Orive El Papiol

Baix Llobregat
Carrer d'Anselm Clavé, 13
95

Coordenades:

41.43747
2.00795
417121
4587797
08158 - 326
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
Popular
Contemporani
XX
Bo
Legal
BPU. H13-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7180906DF1878A
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge unifamiliar aïllat, de tipologia ciutat jardí, de planta gairebé quadrada, orientada a ponent. Consta de planta baixa i pis. Es cobreix amb una teulada a dues vessants, de teula àrab, amb el carener perpendicular a la façana al carrer. Les persianes de les finestres són de llibret. Un reixat de forja de ferro, amb decoració de reganyol i puntes de llança, antecedeix l'edificació, i està fet a sobre d'un barri d'una banda, de maó vist, i d'altra, arrebossat.

Aquesta és una de les múltiples edificacions de planta baixa i pis que es troben el carrer d'Àngel Guimerà.

Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat. El Papiol.