Ca l'Espardenyer Aiguafreda

Vallès Oriental
Pl. Major, 8

Coordenades:

41.76722
2.25228
437850
4624202
08014-195
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XIX
Bo
Inexistent
IPEC 899952
Fàcil
Residencial
Privada
7845017DG3274N0002ZD / 7845017DG3274N0003XF
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Ca l'Espardenyer és una casa del segle XVI a la qual s'hi va obrir un nou portal al segle XVIII i s'hi va afegir una galeria superior al segle XIX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en una sola crugia. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla de pedra carejada, amb la llinda inscrita: "AGUSTI BOSCHS FARRER 1790" i les eines de ferrer incises al costat. Al pis hi ha un finestral d'arc conopial lobulat amb rosetes als lòbuls i a les mènsules. L'altra finestra d'aquest nivell és d'arc pla arrebossat i té sortida a un balcó de baranes forjades. Les golfes s'obren amb una galeria horitzontal de dos pòrtics d'arc carpanell arrebossat. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons.

També es coneix com la ferreria d'en Bosch.