Ca l'Escolà Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Santa Maria, 19
Km 14,1 de la Ctra. BP-2126
305

Coordenades:

41.42279
1.66356
388323
4586554
08085-217
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1880
Regular
L'arrebossat s'ha perdut en molts punts deixant a la vista els mòduls de tàpia.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
000931800CF88F
Miquel Gea i Bullich

Edifici de planta rectangular contigu a Cal Serral. La coberta és de dos aiguavessos de teula àrab i el carener discorre paral·lelament a la façana principal, que s'obre a migdia (SE). L'habitatge s'articula en planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal es distribueixen de forma simètrica, essent totes allindades a excepció de la porta d'accés, que compta amb un petit arc escarser, presumiblement de maó. Totes les obertures tenen la part superior resaltada amb morter pintat de forma diferenciada per tal que destaqui. Un petit capcer horitzontal amaga la teulada i, a la seva part central, hi sobresurt una obertura cega rectangular que emmarca una senyera pintada. A sobre hi ha una pinya decorativa. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barana de ferro de barres hel·licoïdals amb alguns aplics en forma de flor. La part inferior de la barana surt cap a l'exterior.
El deficient estat de conservació de l'edifici, ara deshabitat, fa palès que està construït amb tàpia sobre un sócol de pedra.
Al barri que dóna accés a la finca hi ha escrita la data de construcció de l'edifici: 1880