Ca l'Enric de l'Alzina Font-rubí

Alt Penedès
Al petit nucli de tres habitatges entre Sabanell i Les Casetes d'en Raspall
262

Coordenades:

41.42037
1.68733
390306
4586255
08085-190
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001101600CF98E
Miquel Gea i Bullich

Casa d'estil popular amb planta rectangular i coberta de dos aiguavessos de teula àrab. El carener és paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia. La disposició de les obertures de la façana, totes amb arc escarser de maó, és totalment simètrica. El fet d'haver deixat el contorn de totes les obertures amb maó vist fa que destaquin visualment, tot i que, possiblement, originalment estaven arrebossades. Les característiques constructives de l'habitatge fan pensar en una cronologia de construcció de la 2a 1/2 del segle XIX o principis del segle XX.