Ca l'Artiller
Montseny

  Vallès Oriental
  Baga del Samont
  Emplaçament
  Poc abans del km 1 de la ctra. BV-5301 hi ha un camí que hi porta

  Coordenades:

  449944
  462234
  Número de fitxa
  08137 - 144
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  En estat ruïnós.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08136A009000210001TK
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Ca l'Artiller és una masia del segle XVIII. És un edifici de planta quadrangular que s'estructura en una sola crugia. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a un sol vessant que fa el desaiguat a la façana posterior. El frontis es composa segons un sol eix d'obertures d'arc pla de pedra carejada. El tractament exterior dels murs es manté arrebossat amb morter de calç. 

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.