Ca l'Anton de la Paula/Cal Ton de la Paula Avinyonet del Penedès

Alt Penedès
Les Gunyoles 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
C./d'Esplugues, 1.-

Coordenades:

41.35125
1.78256
398156
4578465
08013-21
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
1717-72
Bo
Legal
IPAC Núm. 2507 ACCN
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 37815CF9788N
J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

Edifici de planta rectangular. Està composat de planta baixa, pis i coberta a dues vessants. A la planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat i finestres reformades. A la planta pis, finestres amb ampits, brancals i llindes de pedra. Les cantoneres son també de pedra (INVENTARI, 1986: 24).

Es tracta de l'edifici més significatiu d'aquesta part del poble de Les Gunyoles. Fa conjunt amb algunes cases de la resta del carrer, algunes de les quals semblen haver estat construïdes també al segle XVIII, encara que presenten refaccions d'èpoques posteriors

Per les dates que figuren a la façana i les obtingudes d'unes escriptures que conserva la família que viu en aquesta casa se sap que va tenir tres grans moments constructius: 1717 (data a la porta d'accés), 1772 (data en una finestra) i 1779 (INVENTARI, 1986: 24). La casa confrontava amb el coll de les Esplugues, i es trobava a la partida dita de Montjuïc, que pertanya a la Encomienda de Sant Joan de Vilafranca. Per davant seu hi havia el camí de les Gunyoles a Santa Magdalena i al mas Sunyer (escriptures de 1817).

INVENTARI DE PATRIMONI (1980-1985) Servei del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Núm. 2507ACCN