Ca l'Anglada, Can Rafel Buxó
Sant Julià de Vilatorta

  Osona
  Plaça Major, 7
  596

  Coordenades:

  41.92178
  2.32508
  444036
  4641312
  Número de fitxa
  08220 - 3
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Historicista
  Segle
  XIX
  Any
  1897
  Miquel Pallàs
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  POUM (DOGC 5817 de 14/02/2011).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA: 23653
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  4115701DG4441N0001RJ
  Autoria de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Edifici historicista d'influència clarament neogòtica. És de planta rectangular, i consta de planta baixa i un pis. La coberta és plana, i forma una terrassa amb barana d'obra. L'arrebossat de façana marca els junts dels carreus, a manera de decoració.
  Al centre de la terrassa, al seu extrem posterior, sobresurt una petita torre de planta quadrada, que és la continuació de la caixa d'escala.
  L'accés a l'interior de la casa es produeix mitjançant un portal d'entrada d'arc deprimit amb motllures d'estil gòtic. Ambdós costats del portal, hi ha una finestra amb trencaaigües d'estil gòtic i creus gregues al centre de l'arc.
  Al primer pis s'hi obren tres finestrals; el del centre amb una balconada i els dels costats amb baranes, totes elles d'obra i decorades amb traceria d'inspiració gòtica.
  Entremig dels finestrals hi ha uns elements decoratius d'estuc, amb la data "1897".
  Sota el balcó hi ha una fita de carteles decorades.
  A la façana posterior, situada a migdia, hi sobresurten a la planta baixa i al primer pis uns porxos.
  En destaca la fornícula sense imatge; en Miquel Pallàs, el seu constructor, tenia prevista la col·locació de la imatge de Sant Miquel.

  Va ser residència del metge Manel Anglada.

  Aquesta casa fou bastida a finals del segle XIX (1897) i destinada com a segona residència. En Miquel Pallàs va projectar i construir l'edifici.
  A finals del segle XIX, el poble de Sant Julià de Vilatorta es va convertir en un centre d'estiueig, fet propiciat per l'arribada del tren a la ciutat de Vic l'any 1875.

  - GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1986). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Sant Julià de Vilatorta).
  - H. M. TALLER D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S. L (2010). Catàleg de béns d'interès històric arquitectònic i paisatgístic. POUM. Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Sant Julià de Vilatorta.