Ca l'Albornar / Ca l'Ambornar Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Masia de ca l'Albornar
Feixes de conreu al voltant de la masia de ca L'Albornar. 700 m al sud - est d' UNILAND.

Coordenades:

41.31085
1.67319
388938
4574114
08251-64
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Medieval
Modern
VII - I aC
Dolent
si existia un jaciment ibèric, en superfície no en queden restes visibles.
Inexistent
si, CC.AA
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 016A00046
Tríade scp

Camp de conreu de vinya davant del mas Ambornar, on s'observen restes de ceràmica tipus vidrat i blau català.

Només hi ha la notícia de l'existència d'una estació ibèrica al llibre citat a la bibliografia de J. Estrada. Es realitzà una prospecció durant l'elaboració de la Carta Arqueològica de l'Alt Penedès que dóna com a resultat la troballa de restes ceràmiques escadusseres d'època ibèrica i d'època moderna.

ESTRADA, J.: (1969) 'Vias y poblados romanos en el área metropolitana de Barcelona.' Ed. Comissió d'Urbanisme de Barcelona B65, Barcelona. P.66. RIBÉ, G.; CEBRIÀ, A. i SENABRE, M.R. (1990): 'Carta Arqueològica de l'Alt Penedès.' Vilafranca del Penedès.