Ca la Xiqueta Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Sabanell, 34
Al nucli urbà de Sabanell
237

Coordenades:

41.41519
1.69513
390949
4585670
08085-426
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
1058104CF9815N
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta d'un aiguavés de teula àrab amb pendent cap a la façana principal, que s'obre al SE. L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes. Les obertures de la façana principal es distribueixen de forma simètrica entorn tres eixos verticals. Les obertures de la planta baixa i la planta pis són allindades mentre que les corresponents a les golfes compten amb arcs de mig punt. Les tres obertures de la planta pis són tres balcons individuals amb barana de ferro de barres simples on s'alterne barres rectes i helicoïdals, amb aplics en forma de flor i corbes a la part superior en forma de garlanda. Les reixes de les finestres de la planta baixa segueixen el mateix esquema compositiu desdoblat en perfecta simetria. Les obertures corresponents a les golfes funcionen, de fet, com a balcons ampitadors amb baranes de ferro sense decoració. Finalment, els contorns de totes les obertures estan desdoblats per un relleu de morter.
Les característiques constructives de l'habitatge pensem que són pròpies de finals del segle XIX o principis del segle XX.