Ca la Ventureta Balenyà

Osona
C. del Sol, 23-25

Coordenades:

41.81731
2.23709
436637
4629774
08017-123
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
La segona casa presenta cert estat de deteriorament per trobar-se sense ús i l'obra inacabada.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6700025DG3360S0001PX / 6700024DG3360S0001QX
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Ca la Ventureta és una casa del segle XIX que ha estat notablement reformada durant la segona meitat del segle XX. En una de les intervencions, va dividir-se verticalment en dos habitatges independents i va construir-se un pis nou a sobre d'un d'ells. La primera casa té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Presenta tres nivells d'alçat i té totes les obertures d'arc pla arrebossat, algunes de factura moderna. La segona casa conserva un portal amb llinda de fusta amb una creu inscrita a la llinda i brancals ceràmics. El pis ha estat reconstruït fa uns anys malgrat l'obra està inacabada i s'ha deixat amb maó vist. La resta de la construcció està arrebossada, tot i que en els trams on està deteriorat s'observa el parament de pedra lligada amb argamassa.